unnamed

Het huidige Cambuurstadion krijgt een nieuwe locatie, waardoor herontwikkeling van de oude plek een nieuwe uitdaging vormde voor gemeente Leeuwarden. In dit traject begeleiden wij een van de drie projectteams, om samen tot een nieuw plan te komen. projectteam: Oeds Westerhof, Sjoerd Wagenaar Possibilize ondersteunen we in het herschrijven en indienen van subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn geschreven aan de Provincie Utrecht en het Fonds Cultuurparticipatie. Projectteam: Oeds Westerhof, Rikkert Kremer Het Fonds Cultuurparticipatie zocht een tijdelijke tweede bestuurder, die zal fungeren als directeur-bestuurder ad interim. Een rol die Oeds Westerhof op zich neemt en hem op het lijf geschreven is. projectteam: Oeds Westerhof HCL bouwt aan een nieuwe expositieruimte. Ze heeft een interactieve expo voor ogen die efficiënt is ingericht, eigentijds oogt en historie ademt. Onderdeel van deze expo is een gewenste LF2018-experience, of ‘stad van de toekomst’, die wij voor HCL ontwikkelen. Projectteam: Wiesje Procee, Jort Klarenbeek, Oeds Westerhof Voor de provincie Fryslân ontwikkelen we een een bezoekersconcept in het kader van de notitie Lânskip, Erfskip, Mienskip, oanset ta belied van april 2019. Voor dit project onderzoeken we de testlocaties Dokkum (Bonifatiuskapel), Hegebeintum (Bezoekerscentrum) en St. Jacobiparochie (Groate Kerk). projectteam: Sjoerd Wagenaar, Wiesje Procee D:DNA hebben we opgericht om jonge kunstenaars de kans te geven zich te ontwikkelen op het snijvlak van natuur en cultuur. We bieden hiervoor ervaren kunstenaars, superspecialisten en inspirerende plekken. Die plekken krijgen een nieuw perspectief op een duurzame toekomst. projectteam: Sjoerd Wagenaar, Oeds Westerhof Gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben het initiatief genomen tot het omvormen van de Tonnenloods in een beleefcentrum voor Natuur en Cultuur. Common Ground Common Sense is de uitvoerder van dit initiatief. projectteam: Oeds Westerhof, Sjoerd Wagenaar

Leave a Reply

en_GB