LF2028 logo – 2DOT

LF2028 ondersteunen we door advisering op de inhoud van het programma van 2028. Daarvoor voeren we diverse gesprekken met initiatiefnemers van projecten, inclusief verslaglegging en opvolging. Tevens vertegenwoordigen we kwartiermakers bij bijeenkomsten. Projectteam: Immie Jonkman

Geef een reactie

nl_NL_formal