Common Ground Common Sense is opgericht in 2019, als spin-off van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad van Europa. Wij ontwikkelen creatieve concepten voor concrete maatschappelijke vraagstukken en zorgen ervoor dat die concepten door samenwerking met de opdrachtgever tot werkelijkheid worden. We werken aan nationale parken, munitiedepots, cultuurinstellingen, beleefcentra, musea, stadswijken, gemeenten, provincies, culturele hoofdsteden en nog veel meer. Stuk voor stuk prachtige initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving hier, maar ook in Duitsland, Italië, Japan of elders. Want de Commons verdienen overal onze inzet.

Werken aan de Commons

Voor een nieuw perspectief op hoe we samenleven

europa

Een sterke Europese samenwerking is een voorwaarde voor vrede en welvaart. En daar profiteert mens, dier en natuur van. We werken daarom met meerdere Europese culturele hoofdsteden en culturele instellingen aan een beter verbonden Europa.

Erfgoed

Erfgoed vertelt het verhaal over waar we vandaan komen, draagt bij aan wie we zijn en inspireert ons voor de toekomst. Behoud van erfgoed kan alleen wanneer we het relevant maken in het heden. Daar werken wij aan.

aarde

Noem het milieuvraagstuk, uitputting van de bodem, plastic soep, energietransitie… De noodzaak om ons dagelijks leven anders in te richten is groot. We dragen bij door maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

samenleving

De sociale samenhang in dorpen en steden is van groot belang voor het welzijn. We werken aan projecten die deze sociale cohesie versterken. Dat doen we met bijzondere culturele interventies en maatschappelijke projecten.

cultuurklimaat

We kennen de bijdrage van cultuur aan economie, welzijn, gezondheid en leggen daarmee de verbinding. We vinden dat een levendig cultureel klimaat bovenal een waarde in zichzelf heeft. Daarom ondersteunen we kunstenaars en organisaties die onze cultuur dragen.

Gebiedsontwikkeling

Het gebied waarin we wonen is van invloed op ons als mens. Onze achtergrond in de wereld van de kunsten biedt een heel nieuw perspectief op gebiedsontwikkeling. Wij helpen opdrachtgevers de identiteit van een gebied te vinden, om van daaruit gebouwen te ontwerpen. 

de partners

Oeds Westerhof
directeur
E-MailLinkedIn
Sjoerd Wagenaar
creative director
E-MailLinkedIn
Suzanne Peeters
office manager
E-MailLinkedIn
Ivo Lochtenberg
proces & organisatie
Jellie Tiemersma
bestuur, management & inclusiviteit
E-Mail
Boris Brink
cultuur & sociaal
E-MailLinkedIn
Gina Kamsma
advocaat & bestuur
E-MailLinkedIn
Jort Klarenbeek
communicatie
E-MailLinkedIn

Opdrachtgevers

nl_NL_formal